Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud og avtaler:
Tilbudet er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avvik fra denne standard salgs- og leveringsbetingelse er kun gjeldende ved skriftlig bekreftelse i egen avtale mellom kunde og Engrossenteret AS.

Betalingsbetingelser:
Betaling med faktura etter avtale. Ordinære betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager fra fakturadato. Faktura dateres og sendes dagen etter forsendelse fra lager. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% pr. måned. Ved eventuelt feil på faktura er det ikke tillatt å tilbakeholde hele beløpet, kun den omtvistede del.

Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om feile priser i nettbutikken.

Leveringer og Restordre:
• Minste ordreverdi for skaffevareordre og produksjonsordre er kr 2 000,-.
• Skaffe- / produksjonsordre leveres kun til enkelte avtalekunder.
• For kunder med spesifikke avtaler tilpasses betingelsene individuelt for hver kunde.

Levering av standard lagerførte og ikke lagerførte varer skjer kun i hele forpakningsstørrelser. Restordrer leveres sammen med neste hovedordre dersom ikke annet er avtalt. Kjøper må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med følgeseddel/pakkseddel, og kjøper må anføre skade på følgeseddel/pakkseddel før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil Engrossenteret AS fraskrive seg ansvar for skade.

Reklamasjoner og returer:
Alle reklamasjoner skal fremsettes omgående og aldri senere enn 10 dager etter varemottakelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Engrossenteret AS og forsendelsesmåte for retur skal avtales med din faste kontaktperson. Varer tas i retur dersom feil skyldes Engrossenteret AS (feilleveringer og kvalitetsfeil).

Kun standard lagervarer kan returneres og varen som returneres må være i originale forpakningsstørrelser og kvantiteter.

Skaffevarer og produksjonsvarer tas ikke i retur, unntak er ved kvalitetsfeil på produktet.

Emballasje- og miljøavgift:
Emballasjeavgift og miljøgebyrer er pålagt oss av myndighetene. 

Ansvar:
Engrossenteret AS er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av produktet eller anvendelse av produktet. Engrossenteret AS forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil eller erstatning tilsvarende varens fakturaverdi.

Kjøper forplikter seg til å kjøpe alle spesialvarer som lagerføres spesielt for denne kunde.

Salgspant:
Ved enhver levering, forbeholder vi oss salgspant inntil betaling har funnet sted. Dette i henhold til pantelovens § 3-14 og 3-22.

Varens anvendelse:
Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved.

Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å gi mottatte opplysninger om varen videre til sluttbruker.

Force Majeure:
Uforutsette og upåregnelige hindringer så som streik, lockout, brann, krig, indre uroligheter etc. som forhindrer normal levering for oppfyllelsen av avtalen gir Engrossenteret AS rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet.

Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for Engrossenteret AS. Engrossenteret AS er forpliktet til å gi kjøperen melding om slike hindringer og følgene av disse.

Tvistemål:
Alle uoverenstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett verneting avtales å være Bergen tingrett.